Alle informatie omtrent de realisatie van ons energiezuinige droomhuis te Heerenveen

In de keuze voor al onze installaties waar het label “duurzaamheid” kan worden geplakt, paste wat ons betreft ook een installatie voor de opvang van hemelwater. Even voor alle duidelijkheid: dit heeft niets te maken met de passiefbouw, maar is onze persoonlijke keuze.

In Nederland komt het meeste hemelwater ongebruikt in het riool terecht. Wij hebben ervoor gekozen dit hemelwater in een regenwaterput op te vangen en te “hergebruiken” alvorens het water via het riool wordt afgevoerd. Wij zullen dit opgevangen water o.a. “hergebruiken” voor het doorspoelen van de toiletten.

De uitgegraven put voor de regenwatertank van 5000 liter

Het uitgegraven gat op 2.50 meter diepte voor de regenwatertank van 5000 liter

Regenwaterput van 5000 kilo

Een grote kraan tilt de regenwaterput (5000 kilo – leeg) naar het gat in de voortuin.

regenwaterput met aansluitingen

De regenwaterput met de aansluitingen: rood is de mantelbuis voor de elektriciteit voor de pomp en het signaal of de put vol of leeg is; de zwarte leiding regelt de aanvoer naar de toiletten en de witte buis is voor het water van de gewone waterleiding in het geval er te weinig water in de put zit. Aan de onderkant rechts moet de vulleiding (aanvoer van hemelwater) nog worden aangesloten, evenals de overstroom naar het riool (links).

Met een hemelwatersysteem wordt het water gefilterd en opgeslagen in een tank (wij hebben een tank van 5000 liter) in de grond. Via een pomp gaat het water naar de verbruikspunten, te weten onze toiletten. Wist u dat gemiddeld 10.000 liter water per jaar per persoon door het toilet wordt gespoeld?

In België is het aanleggen van een dergelijke regenwaterput voor nieuwbouw overigens verplicht.